Leczenie migreny

Patofizjologia migreny związana jest z aktywacją układu nerwu trójdzielnego i wydzielaniem na jego naczyniowych zakończeniach neurotransmiterów bólu, które powodują tzw jałowe zapalenia i nadmierne rozszerzenie naczyń co klinicznie manifestuje się wystąpieniem bólu migrenowego.
Ten właśnie mechanizm powstawania bólu migrenowego można skutecznie zablokować stosując iniekcje toksyny botulinowej typu A - preperat BOTOX. Preparat działa na zakończenia presynaptyczne nerwu blokując uwalnianie neuroprzekaźników bólu w ten sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się kaskady bólu migrenowego.

leczenie migreny
Leczenie chorego zgodnie z techniką i schematem PREEMPT terapii migreny składa się z serii wstrzyknięć ściśle określonej liczny jednostek preparatu toksyny botulinowej typu A. Leczenie prowadzone może być tylko przez lekarza , który podaje bardzo małe ilości toksyny w określone miejsca ujść nerwów okolic głowy i szyi. Każda sesja składa się z 31-39 nakłuć w 7 określonych okolicach i trwa ok 30 minut. Tak prowadzone leczenie jest skuteczne u około 80% dorosłych chorych spełniających kryteria migreny przewlekłej. Stosowanie toksyny botulinowej typu A jest uznawane przez Polskie Towarzystwa Bólów Głowy i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bólów Głowy za najskuteczniejszy sposób leczenia i profilaktyki migreny przewlekłej. Warunkiem tak wysokiej skuteczności leczenia jest właściwa kwalifikacja chorych oraz rygorystyczne przestrzeganie schematu protokołu leczniczego PREEMPT, który bazuje na doświadczeniu 10 – letnich badań oceniających profil pacjentów, dobór miejsc iniekcji, dawkę i odstęp między zabiegami.


Jak wspomniano powyżej, ostatecznej kwalifikacji pacjenta do programu leczenia i profilaktyki migreny z użyciem preparatu toksyny botulinowej typu A dokonuje lekarz.
Istnieją jednak pewne współistniejące schorzenia, które ze względu na swój charakter stanowią przeciwskazania do stosowania toksyny botulinowej.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA I PROFILAKTYKI MIGRENY TOKSYNĄ BOTULINOWĄ :

  • choroby złącza nerwowo – mięśniowego (miastenia gravis, zespół Lamberta Eatona)
  • obwodowe neuropatie ruchowe
  • leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi, spektromycyną lub lekami wpływającymi na płytkę nerwowo- mięśniową
  • ciężkie zaburzenia oddechowe
  • zakażenia miejsca podania
  • nadwrażliwość na toksynę botulinową w wywiadzie
  • ciąża i karmienie piersią