Migrena

Migrena i migrenowe bóle głowy to jedno z najczęściej występujących chronicznych schorzeń neurologicznych. Na migrenę cierpi około 12-28% populacji osób dorosłych,  z czego od 1,5 do 2% ma rozpoznaną postać przewleką migreny. Uważa się, że największe ryzyko zachorowania na migrenę występuje w wieku od 25-55 lat, czyli w wieku produkcyjnym, a chorzy cierpiący na migrenę zmuszeni są podporządkować ogromną część swojej aktywności społeczno – zawodowej chorobie. 

migrenaMigrena, będąc jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych ma wpływ nie tylko na komfort życia chorych, ich rodzin ale przede wszystkim warunkuje w ogromnym stopniu funkcjonowanie w społeczeństwie osób na nią cierpiących.
Migrena to schorzenie objawiające się głównie bólami i zawrotami głowy, nudnościami, czasami połączonymi z problemami z widzeniem i słyszeniem lub omamami wzrokowymi. Migrena ma charakter napadowy, to znaczy jej ataki pojawiają się w czasie i trwają od 4 do 72 godzin, po czym następuje przerwa w bólach, która trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Bóle migrenowe oceniane są jako średnie do ciężkich pod względem intensywności.
Ostatnie lata badań nad migreną przynoszą coraz więcej informacji na temat genetycznego podłoża choroby. Obecnie znanych jest ok 40 genów powiązanych z migreną. Aktualnie uważa się że migrena jest „chorobą mózgu” a wynika z genetycznie uwarunkowanej nadwrażliwości układu nerwowego. Skutkuje to obniżonym progiem pobudliwości i dysfunkcją neuronów pnia mózgu nazwanych „generatorem migreny”.

 

W gabinecie ESTINA osobom cierpiącym z powodu migreny przewlekłej proponujemy: